Dane zarządzającego

Dane zarządzającego

Dane rejestrowe:

RB Spółka Akcyjna
ul. Marynarska 11
02-674 Warszawa
NIP: 5213736704
REGON: 364585926

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, numer KRS: 0000620143

logo rbRB S.A. with affilieted in Russell Bedford Poland