Model działania

Model działania

W ramach proponowanej struktury inwestycyjnej oferujemy następujący model działania:

model

Koszty funkcjonowania ASI obejmować będą:

  • koszty założenia alternatywnej spółki inwestycyjnej,
  • koszty stworzenia struktury inwestycyjnej,
  • koszty księgowości,
  • koszty wyceny aktywów ASI i ustalenia wartości aktywów netto przypadających na prawo uczestnictwa,
  • wynagrodzenie zarządzającego alternatywną spółką inwestycyjną.

logo rbRB S.A. with affilieted in Russell Bedford Poland