Alternatywne Fundusze Inwestycyjne | RB S.A. - O funduszu
O funduszu

O funduszu

Wychodząc naprzeciw potrzebom Klientów, zespół Russell Bedford stworzył model struktury umożliwiający inwestowanie w prywatny alternatywny fundusz inwestycyjny, co kreuje nowe indywidualne rozwiązania dla działalności gospodarczej i projektów inwestycyjnych naszych Klientów, przy równoczesnej maksymalizacji efektywności finansowej prowadzonych inwestycji.

Alternatywny fundusz inwestycyjny z uwagi na uproszczone wymagania:

  • organizacyjne,
  • kapitałowe,
  • informacyjne

stanowi alternatywny sposób lokowania środków dla naszych Klientów oraz czerpania z tego ogromnych korzyści i możliwości dalszych reinwestycji dzięki zwolnieniu z opodatkowania zysku otrzymanego przez alternatywną spółkę inwestycyjną będącą alternatywnym funduszem inwestycyjnym.

 

Czym się różni Alternatywna Spółka Inwestycyjna będąca Alternatywnym Funduszem Inwestycyjnym (ASI-AFI) od standardowego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (FIZ AN)?

 

ASI - AFI

FIZ AN

Obowiązek posiadania depozytariusza NIE TAK

Ograniczenia dotyczące rodzajów aktywów, w które można lokować środki

NIE TAK

Ograniczenia dotyczące koncentracji aktywów pod Funduszem

NIE TAK

Obowiązek uprzedniego uzyskania zezwolenia KNF

NIE TAK


Dlatego stanowi alternatywny sposób lokowania środków dla naszych Klientów oraz czerpania z tego ogromnych korzyści i możliwości dalszych reinwestycji dzięki zwolnieniu z opodatkowania zysku otrzymanego przez alternatywną spółkę inwestycyjną będącą alternatywnym funduszem inwestycyjnym.


Dane rejestrowe

ALTERNATYWNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY II RB SPÓŁKA AKCYJNA ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA

 

logo rbRB S.A. with affilieted in Russell Bedford Poland